Šv. Komunijos priėmimas

Gegužės 6-18 dienomis rinkome parašus po laišku Lietuvos Vyskupų Konferencijai dėl šv. Komunijos dalijimo būdo. Gegužės 18 dieną šį laišką išsiuntėme tiek elektroniniu, tiek popieriniu pavidalu Lietuvos Vyskupų Konferencijai. Taip pat visiems Lietuvos vyskupams atskirai išsiuntėme apie šį veiksmą informuojantį elektroninį laišką.

Deja, Lietuvos Vyskupų Konferencija į laišką, kurį pasirašė 528 tikintieji, nieko neatsakė. Gavome atskirus atsakymus iš dviejų vyskupų. Abiejuose atsakymuose tik pateikiama nuoroda į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas ir siūloma jas perskaityti. Lieka neaišku, kodėl atsiųstos būtent šios rekomendacijos, juk valstybė jokiais laikais neturėjo ir neturi teisės už Bažnyčią spręsti, kaip turi būti dalijami sakramentai. Pabrėžiame, kad šiuo atveju, būtent vyskupų, o ne vyriausybės prašome sugrąžinti pagarbią šv. Komunijos dalijimo ant liežuvio praktiką.

Gegužės 26-28 d. plenariniame posėdyje Lietuvos Vyskupų Konferencija nusprendė ir toliau išlaikyti privalomą šv. Komunijos dalijimo į rankas praktiką, nors likusiose sferose valstybė karantino sąlygas yra stipriai sušvelninusi. Sprendimas išlaikyti šv. Komunijos dalijimą į rankas nepaisant besikeičiančių sąlygų yra sunkiai suprantamas. Maža to, leidus atnaujinti Pirmosios Komunijos teikimą, nuspręsta, kad ir vaikai, pirmą kartą priimantys mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, turės Jį imti savo rankomis. Toks nepagarbos mūsų Viešpaties Kūnui konsekruotoje ostijoje skatinimas tarp vaikų, kelia ypatingą susirūpinimą.

Galiausiai visus pasirašiusius laišką raginame ir toliau išlaikyti drąsią laikyseną, šv. Komuniją priimti pagarbiai ant liežuvio (jei įmanoma – atsiklaupus). Kviečiame ieškoti kunigų, išlaikiusių deramą pagarbą Eucharistijos sakramentui, o geriausia – ieškoti galimybių dalyvauti tradicinėse lotyniškose Mišiose, kur šv. Komunija visada dalijama tik ant liežuvio ir klūpant, kunigui tariant:

Jėzus teikia komuniją vaikams

Corpus Dómini nostri Iesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas tesaugo tavo sielą amžinajam gyvenimui. Amen.

Dėkojame visiems 528-iems pasirašiusiems!

Deja, atsakymo į šį kreipimąsi nesulaukėme.
Su mūsų komentaru galite susipažinti čia.


Mums parašyti galite adresu info@laiskasvyskupams.lt