Šv. Komunijos priėmimas

Laišką jau pasirašė: 529

Dėkojame visiems pasirašiusiems!

Įteikę Jūsų parašą Lietuvos Vyskupų Konferencijai, informuosime.

Mums parašyti galite adresu info@laiskasvyskupams.lt

Pasirašiusieji

1. Andrius Balsevičius, Vilkaviškio vyskupija.

2. Kęstutis Choromanskis, Vilkaviškio vyskupija.

3. Marius Parčiauskas, Vilniaus vyskupija. Karininkas.

4. Monika Parčiauskienė, Vilniaus vyskupija.

5. Alina Balsevičienė, Vilkaviškio vyskupija.

6. Vytautas Sinica, Vilniaus vyskupija.

7. Danutė Meškaitė, Šiaulių vyskupija.

8. Robertas Petravičius, Kauno vyskupija.

9. Dalė Vosylienė, Vilkaviškio vyskupija.

10. Dainius Petravičius, Vilniaus vyskupija.

11. Jonas Vilimas, Vilniaus vyskupija.

12. Anelė Balsevičienė, Vilkaviškio vyskupija.

13. Ieva Sauliūtė, Vilniaus vyskupija.

14. Viktorija Silenkovaitė, Vilniaus vyskupija.

15. Rūta Petravičienė, Vilniaus vyskupija.

16. Jurijus Kalcas, Vilniaus vyskupija.

17. Danutė Daučiūnaitė, Panevėžio vyskupija.

18. Nijolė Ostrauskienė, Šiaulių vyskupija.

19. Šarūnas Pusčius, Vilkaviškio vyskupija.

20. Darius Andziulis, Vilniaus vyskupija.

21. Asta Stulpinienė, Vilniaus vyskupija.

22. Aurimas Stulpinas, Vilniaus vyskupija. Mokslo darbuotojas.

23. Vaidotas Juozas Lygutas, Šiaulių vyskupija.

24. Elena Prybyla, Vilniaus vyskupija.

25. Arūnas Bingelis, Vilniaus vyskupija.

26. Justina Juodišiūtė, Kauno vyskupija.

27. Jurgis Jonaitis, Vilniaus vyskupija. Dailininkas.

28. Arnas Ivanavičius, Kauno vyskupija.

29. Arvydas Šlapikas, Vilkaviškio vyskupija.

30. Audrius Pečiulaitis, Kauno vyskupija.

31. Feliksas Butrimavičius, Kauno vyskupija.

32. Mečislovas Sangavičius, Kauno vyskupija.

33. Robert Prybyla, Vilniaus vyskupija. English editor.

34. Danguolė Meškaitė, Šiaulių vyskupija.

35. Jūratė Abromavičienė, Vilniaus vyskupija.

36. Danguolė Šaparnienė, Panevėžio vyskupija.

37. Audrius Makauskas, Vilniaus vyskupija.

38. Rima Kerbelienė, Panevėžio vyskupija. Mokytoja.

39. Augustė Saladytė, Kauno vyskupija.

40. Ramutė Akstinaitė, Šiaulių vyskupija.

41. Neringa Ancutaitė, Kauno vyskupija.

42. Lucija Suzdalova, Vilniaus vyskupija.

43. Darius Biliūnas, Vilniaus vyskupija. IT specialistas.

44. Nijolė Smirnovienė, Telšių vyskupija.

45. Modestas Matusevičius, Vilkaviškio vyskupija.

46. Juozas Prasauskas, Kauno vyskupija.

47. Alfreda Pinskienė, Vilniaus vyskupija.

48. Valdemaras Endriulaitis, Vilkaviškio vyskupija.

49. Gražina Milevska, Vilniaus vyskupija.

50. Šarūnas Guzauskas, Šiaulių vyskupija.

51. Ina Meškauskienė, Vilniaus vyskupija.

52. Jolanta Sereikaitė, Vilniaus vyskupija.

53. Inga Kaminskienė, Vilkaviškio vyskupija.

54. Ieva Tamulionytė, Kauno vyskupija. Moksleivė.

55. Angelė Radžiuvienė, Vilkaviškio vyskupija.

56. Arimantas Radžius, Vilkaviškio vyskupija.

57. Aušrinė Galkė, Šiaulių vyskupija.

58. Angelė Jurgita Stankė, Kauno vyskupija.

59. Zita Petkevičė, Vilniaus vyskupija. Marijos Mokykla.

60. Erikas Amūras Gudelevičius, Vilniaus vyskupija. Studentas.

61. Emilija Tumėnaitė, Kauno vyskupija.

62. Haroldas Aleksandras Gudelevičius, Vilniaus vyskupija. Mokinys.

63. Ona Kazlauskaitė, Vilniaus vyskupija.

64. Stefanija Burbienė, Panevėžio vyskupija. Švaros inspekcija.

65. Janė Žežiulytė, Vilniaus vyskupija.

66. Danguolė Kliukienė, Vilniaus vyskupija.

67. Liucija Eimuntavičienė, Vilniaus vyskupija.

68. Andrius Martinkus, Vilkaviškio vyskupija.

69. Laima Žiukelienė, Panevėžio vyskupija.

70. Salomėja Fernandez Montojo, Vilniaus vyskupija.

71. Alma Vickuvienė, Kauno vyskupija.

72. Genovaitė Sinicienė, Vilniaus vyskupija.

73. Irena Medvedeva, Šiaulių vyskupija.

74. Antanas Vėlavičius, Vilniaus vyskupija.

75. Aldona Marcinkevičienė, Vilkaviškio vyskupija. Pedagogė.

76. Lukas Butkevičius, Vilniaus vyskupija.

77. Žaneta Šidlauskienė, Panevėžio vyskupija.

78. Violeta Jogminienė, Telšių vyskupija.

79. Robertas Valaitis, Kauno vyskupija.

80. Gabrielė Eitavičienė, Telšių vyskupija.

81. Kristina Daveikienė, Kauno vyskupija.

82. Rolandas Masionis, Kauno vyskupija.

83. Jūratė Šalengienė, Vilniaus vyskupija. Mokytoja.

84. Simona Mačiulė, Kauno vyskupija. Studentas.

85. Jurgita Tarasevičienė, Kauno vyskupija.

86. Loreta Lisauskienė, Telšių vyskupija.

87. Povilas Padleckis, Vilkaviškio vyskupija. Operos solistas.

88. Rolandas Lisauskas, Telšių vyskupija.

89. Sofija Palionienė, Kauno vyskupija.

90. Vidmanta Ambrizienė, Kauno vyskupija.

91. Kęstutis Jaselskis, Telšių vyskupija.

92. Kazimieras Ivanovas, Kauno vyskupija.

93. Alma Jakusevičiūtė, Panevėžio vyskupija.

94. Daiva Sernaitė, Kauno vyskupija.

95. Valdareza Šaliamorienė, Kauno vyskupija. Tikybos mokytoja.

96. Zita Vilytė, Kauno vyskupija.

97. Sigita Sedelskytė, Kauno vyskupija.

98. Rita Juknevičienė, Kauno vyskupija. Mokytoja.

99. Ingrida Balasevičienė, Kauno vyskupija.

100. Zosė Zakrasienė, Vilniaus vyskupija. Kauno miesto savivaldybės administracija.

101. Laima Botyrienė, Kauno vyskupija. Vargonininkė.

102. Giedrė Justesen, Telšių vyskupija.

103. Gediminas Gidra, Kauno vyskupija.

104. Vytautas Bivainis, Kauno vyskupija.

105. Rūta Ivanavičienė, Kauno vyskupija.

106. Laura Pilibaitienė, Telšių vyskupija. Socialinė darbuotoja.

107. Angelė Rakauskienė, Kauno vyskupija.

108. Nomeda Drazdienė, Kaišiadorių vyskupija.

109. Danguolė Krasauskaitė, Kaišiadorių vyskupija. KTF studentė.

110. Neringa Glaskienė, Panevėžio vyskupija.

111. Regina Milevska, Vilniaus vyskupija.

112. Virginija Kubilienė, Panevėžio vyskupija.

113. Aida Martinaitienė, Kauno vyskupija. Advokatė.

114. Danguolė Misonienė, Vilniaus vyskupija.

115. Dalia Tamošaitytė, Vilniaus vyskupija.

116. Audrutė Šilalienė, Kauno vyskupija.

117. Stepas Bidva, Telšių vyskupija.

118. Kristina Volungevičienė, Vilniaus vyskupija.

119. Donatas Pranckevičius, Kauno vyskupija. Tech. specialistas.

120. Audronė Paškauskienė, Kauno vyskupija.

121. Kęstutis Valaitis, Telšių vyskupija.

122. Rita-Dalia Anankienė, Kauno vyskupija.

123. Kristupas Šidlauskas, Telšių vyskupija.

124. Angelija Kazlauskienė, Telšių vyskupija.

125. Vytaute Maciukaite, Kauno vyskupija.

126. Aldona Špučienė, Telšių vyskupija. Buhalterė.

127. Paulius Hermanas, Kauno vyskupija.

128. Remigijus Gineitis, Vilniaus vyskupija.

129. Emilija Milašiūtė, Telšių vyskupija.

130. Laura Periokienė, Kauno vyskupija.

131. Kristina Gobytė, Vilniaus vyskupija.

132. Gintaras Naudžiūnas, Telšių vyskupija.

133. Giedrius Liaudeneckas, Vilniaus vyskupija.

134. Eugenijus Rakauskas, Vilkaviškio vyskupija.

135. Edita Vitkauskienė, Telšių vyskupija.

136. Snieguolė Sinkevičiūtė, Vilniaus vyskupija.

137. Mindaugas Kubilius, Vilniaus vyskupija.

138. Valentina Tamašauskienė, Panevėžio vyskupija.

139. Jokūbas Lisauskas, Telšių vyskupija.

140. Goda Povilaitytė, Telšių vyskupija.

141. Albina Žiupsnytė, Kauno vyskupija.

142. Kęstutis Pranckevičius, Kauno vyskupija.

143. Jonas Balaika, Vilkaviškio vyskupija.

144. Juozas Navickas, Vilkaviškio vyskupija. Pensininkas.

145. Arunas Adomėnas, Vilniaus vyskupija.

146. Zita Zubrienė, Kauno vyskupija.

147. Violeta Kraniauskienė, Telšių vyskupija.

148. Alvyda Valickienė, Vilkaviškio vyskupija.

149. Audronė Gedgaudienė, Telšių vyskupija.

150. Nijolė Daubarienė, Vilniaus vyskupija.

151. Ina Ronkaitienė, Telšių vyskupija.

152. Virginija Bručienė, Panevėžio vyskupija.

153. Jūratė Laukineitienė, Kauno vyskupija.

154. Rūta Matulytė, Panevėžio vyskupija.

155. Janina Jatkūnienė, Panevėžio vyskupija.

156. Regina Mažrimienė, Kaišiadorių vyskupija.

157. Gintarė Litvaitienė, Kauno vyskupija.

158. Nelė Grajauskienė, Vilkaviškio vyskupija. Mokytoja.

159. Gabrielius Sužiedėlis, Kauno vyskupija.

160. Alma Budrytė, Panevėžio vyskupija. Teologė.

161. Tomas Matulevičius, Vilniaus vyskupija. Politologas.

162. Virginija Budrienė, Panevėžio vyskupija.

163. Ieva Budrytė, Vilniaus vyskupija.

164. Živilė Maleiškaitė, Vilniaus vyskupija.

165. Kristina Burlėgaitė, Vilniaus vyskupija.

166. Janė Blėdienė, Vilniaus vyskupija.

167. Algimantas Mikalajūnas, Vilniaus vyskupija.

168. Sigutė Gofman, Šiaulių vyskupija.

169. Marija Botyriūtė, Kauno vyskupija. Slaugytoja.

170. Ingrida Butkevičienė, Vilniaus vyskupija.

171. Augminas Petronis, Vilniaus vyskupija.

172. Dovilas Petkus, Telšių vyskupija.

173. Zita Jukonytė, Vilniaus vyskupija.

174. Antanas Liutkevičius, Vilniaus vyskupija. Vilniaus dirbančiųjų profesinės sąjungos pirmininkas.

175. Inga Šerpenskienė, Kauno vyskupija.

176. Regina Vaitekėnienė, Vilniaus vyskupija.

177. Eglė Kostiukienė, Kauno vyskupija.

178. Maja Alfavickaja, Kauno vyskupija.

179. Viktoras Jermolovas, Vilkaviškio vyskupija. Bažnyčios vargonininkas.

180. Vilma Stanienė, Kauno vyskupija.

181. Dalė Vitkevičienė, Vilkaviškio vyskupija.

182. Antanas Butnorius, Panevėžio vyskupija.

183. Faustas Butnorius, Panevėžio vyskupija.

184. Valerija Gervienė, Kauno vyskupija. Tapytoja tautodailininkė.

185. Rokas Gasparaitis, Vilniaus vyskupija.

186. Irena Valinčienė, Vilkaviškio vyskupija.

187. Jurgis Saidlas, Šiaulių vyskupija.

188. Katryna Tamašauskaitė, Panevėžio vyskupija.

189. Ingrida Krikštaponytė, Kauno vyskupija. Kasininkė.

190. Regimantas Mažrimas, Kaišiadorių vyskupija.

191. Ignas Kriaučiūnas, Vilkaviškio vyskupija.

192. Giedrė Pranaitytė, Kauno vyskupija. Politikos mokslų daktarė.

193. Nijolė Rutkauskienė, Kauno vyskupija. Kultūros darbuotoja.

194. Diana Baranauskaitė, Vilniaus vyskupija.

195. Darius Baronas, Vilniaus vyskupija.

196. Virginija Navickienė, Telšių vyskupija.

197. Ieva Lekstutytė, Kauno vyskupija.

198. Eglė Puidokienė, Telšių vyskupija.

199. Mintautas Puidokas, Vilniaus vyskupija.

200. Ema Puidokaitė, Telšių vyskupija.

201. Paulina Butnoriūtė, Panevėžio vyskupija.

202. Jurgita Radžiūnaitė, Kaišiadorių vyskupija.

203. Živilė Kisieliūtė, Kauno vyskupija.

204. Vytautas Rutkauskas, Telšių vyskupija.

205. Adolfas Domkus, Telšių vyskupija.

206. Laimute Samsonienė, Vilniaus vyskupija.

207. Povilas Baršys, Vilniaus vyskupija.

208. Rūta Vaitiekūnienė, Kauno vyskupija.

209. Modesta Milašiūtė, Telšių vyskupija.

210. Eugenija Maleiškaitė, Vilniaus vyskupija.

211. Kastutis Kardinskas, Šiaulių vyskupija.

212. Aleksandra Kesminienė, Telšių vyskupija. Tarnautoja.

213. Albinas Puidokas, Vilniaus vyskupija.

214. Irena Augaitytė, Kauno vyskupija.

215. Stasė Venčaitienė, Vilkaviškio vyskupija. Socialinio darbuotojo padėjėja.

216. Ingrida Venčaitytė, Vilkaviškio vyskupija.

217. Nijolė Šlionienė, Telšių vyskupija.

218. Žydrūnas Kaminskas, Telšių vyskupija.

219. Vilma Rusinienė, Vilkaviškio vyskupija.

220. Rafaelė Kriaučiūnaitė, Vilniaus vyskupija.

221. Rasa Klimaitė, Vilniaus vyskupija.

222. Irena Patackienė, Vilkaviškio vyskupija.

223. Stasė Kiekšienė, Šiaulių vyskupija. Logistikos specialistė.

224. Algirdas Kanapka, Vilkaviškio vyskupija. Kunigas.

225. Natalija Vitkauskienė, Vilkaviškio vyskupija.

226. Galina Ribačiauskienė, Vilkaviškio vyskupija.

227. Inga Jočionienė, Vilkaviškio vyskupija.

228. Mažena Piotrovska, Vilniaus vyskupija. Mama.

229. Šarūnas Šikšna, Vilniaus vyskupija.

230. Mark Justesen, Telšių vyskupija.

231. Vytautas Stelmokas, Kauno vyskupija.

232. Svetlana Vilimienė, Šiaulių vyskupija.

233. Laura Pakštaitė, Vilniaus vyskupija.

234. Giedrė Kareniauskienė, Vilniaus vyskupija.

235. Viltauta Pocienė, Vilkaviškio vyskupija.

236. Daiva Puidokienė, Vilniaus vyskupija.

237. Ieva Matulionytė, Telšių vyskupija.

238. Elena Matulionienė, Telšių vyskupija.

239. Vida Srubenienė, Vilniaus vyskupija.

240. Adelė Povilaitienė, Telšių vyskupija.

241. Indrė Valantinaitė, Vilniaus vyskupija.

242. Rūta Pečiulaitytė, Kauno vyskupija.

243. Janina Poškienė, Telšių vyskupija.

244. Mažvydas Puidokas, Vilniaus vyskupija. Verslininkas.

245. Aušra Klimaitė, Vilniaus vyskupija.

246. Laurynas Savickas, Kauno vyskupija.

247. Nijolė Veržbavičienė, Kauno vyskupija.

248. Albina Freitakienė, Vilniaus vyskupija.

249. Skirmantas Pečiulaitis, Kauno vyskupija. Pensininkas.

250. Virginijus Štilpa, Kauno vyskupija.

251. Eivina Parnarauskaitė, Kauno vyskupija.

252. Stasė Norkuvienė, Šiaulių vyskupija.

253. Petras Dainelis, Vilkaviškio vyskupija. Statybininkas apdailininkas.

254. Vygantas Misius, Telšių vyskupija.

255. Agnė Ganytė, Vilniaus vyskupija. Teisininkė.

256. Teresė Berenienė, Vilniaus vyskupija. Finansų konsultantė.

257. Vida Baltrus, Vilkaviškio vyskupija.

258. Jovita Korgunienė, Vilniaus vyskupija.

259. Gražina Štrimaitienė, Vilkaviškio vyskupija.

260. Jonas Kareniauskas, Vilniaus vyskupija.

261. Erika Klimaitė, Vilniaus vyskupija.

262. Diana Stralkuvienė, Kaišiadorių vyskupija.

263. Egidijus Stralkus, Kaišiadorių vyskupija.

264. Evaldas Grigonis, Vilniaus vyskupija.

265. Sandra Kavaliauskienė, Kauno vyskupija.

266. Svajūnas Vitas, Kauno vyskupija. Verslininkas.

267. Gytis Kondrotas, Kauno vyskupija.

268. Lina Jurgutytė, Telšių vyskupija. Ūkininkaujanti muzikos pedagogė.

269. Asta Širvinskienė, Vilniaus vyskupija.

270. Julius Tovtkevičius, Kauno vyskupija.

271. Aurelija Juozapaitienė, Vilkaviškio vyskupija.

272. Marija Bajoriūnaitė, Panevėžio vyskupija.

273. Dalia Žilinskienė, Kauno vyskupija.

274. Karolina Makauskienė, Vilniaus vyskupija.

275. Sabina Kovaliauskaitė, Vilniaus vyskupija.

276. Česlava Kovaliauskienė, Vilniaus vyskupija.

277. Viktorija leščiukaitienė, Vilkaviškio vyskupija.

278. Mantas Andrikonis, Vilkaviškio vyskupija.

279. Regina Petrauskienė, Telšių vyskupija.

280. Nijolė Mikalajūnienė, Telšių vyskupija. Medicina.

281. Oskaras Petras Volskis, Kauno vyskupija. Kunigas.

282. Antanas Lėckas, Vilniaus vyskupija.

283. Virgilijus Rafanavičius, Vilniaus vyskupija.

284. Dominykas Puidokas, Vilniaus vyskupija.

285. Asta Stasiulienė, Vilniaus vyskupija.

286. Arūnas Berulis, Kauno vyskupija.

287. Jonas Justesen, Telšių vyskupija.

288. Ona Butrimavičienė, Kauno vyskupija. Tikybos mokytoja.

289. Ingrida Ancutienė, Kauno vyskupija.

290. Inga Bertytė, Kauno vyskupija.

291. Deimantė Skačkauskienė, Vilniaus vyskupija.

292. Regina Ziberkienė, Kauno vyskupija.

293. Ona Audickienė, Vilniaus vyskupija.

294. Nijolė Rutkauskienė, Telšių vyskupija.

295. Sinilga Kerbelytė, Kauno vyskupija.

296. Simonas Periokas, Kauno vyskupija.

297. Danutė Gonsauskienė, Kauno vyskupija.

298. Joana Bovšis, Vilniaus vyskupija.

299. Loreta Meškevičienė, Telšių vyskupija.

300. Ieva Galskytė, Panevėžio vyskupija.

301. Janina Rasukevičienė, Vilkaviškio vyskupija.

302. Konradas Galvydis, Vilniaus vyskupija.

303. Rasa Budnikienė, Vilniaus vyskupija.

304. Regina Toliušienė, Telšių vyskupija.

305. Valdemaras Saldunas, Kauno vyskupija.

306. Džiugas Stulpinas, Vilniaus vyskupija.

307. Aušra Kelaitienė, Kauno vyskupija.

308. Ilona Kuzminskienė, Telšių vyskupija.

309. Julius Liobikas, Kauno vyskupija.

310. Justas Jurkonis, Vilkaviškio vyskupija.

311. Danutė Mikaliunienė, Vilniaus vyskupija.

312. Rita Krapavickaitė, Kauno vyskupija.

313. Daiva Žižiūnaitė, Vilniaus vyskupija.

314. Olia Lotyš, Vilniaus vyskupija.

315. Algis Mikaliūnas, Vilniaus vyskupija. Statybininkas.

316. Inga Surgėlienė, Vilniaus vyskupija.

317. Petras Ramanauskas, Vilniaus vyskupija.

318. Gintautas Balsys, Vilkaviškio vyskupija.

319. Santa Kančytė, Vilniaus vyskupija.

320. Marija Puodžiukynaitė, Telšių vyskupija. Gydytoja.

321. Valentas Šiurna, Šiaulių vyskupija.

322. Marijona Kamčic, Vilniaus vyskupija.

323. Gabrielė Dubinskaitė, Kauno vyskupija.

324. Loreta Raudytė, Telšių vyskupija. tikybos mokytoja.

325. Gintautas Bukauskas, Vilkaviškio vyskupija.

326. Danutė Kazlauskaitė, Kauno vyskupija.

327. Asta Brazdeikienė, Telšių vyskupija.

328. Irma Paukštienė, Vilniaus vyskupija.

329. Rimtautė Mikučionienė, Kaišiadorių vyskupija. Soc.slaugytoja.

330. Martynas Pilkis, Vilniaus vyskupija. Lietuvos banko valdybos nario patarėjas.

331. Birutė Periokienė, Vilkaviškio vyskupija.

332. Eglė Skujienė, Panevėžio vyskupija.

333. Vitalija Makauskienė, Vilkaviškio vyskupija.

334. Saulius Rupšys, Šiaulių vyskupija. Manau vyskupams tai savaime suprantamas dalykas. Kaip iš vis galėjo vyskupams kilti mintis dalinti Šv.Komuniją į rankas.....

335. Daiva Mackeliūnienė, Panevėžio vyskupija.

336. Juozas Makauskas, Vilkaviškio vyskupija.

337. Deimantė Marcinkevičiūtė, Vilniaus vyskupija.

338. Danutė Totoraitytė, Kauno vyskupija.

339. Edita Sakalauskienė, Kauno vyskupija. Verslininkė.

340. Ieva Budrytė, Vilniaus vyskupija.

341. Valė Vyšniauskienė, Vilniaus vyskupija.

342. Linas Dauknys, Panevėžio vyskupija.

343. Eglė Budrytė, Panevėžio vyskupija.

344. Lina Atkočiūnienė, Panevėžio vyskupija.

345. Dovydas Cimolonskas, Panevėžio vyskupija.

346. Gintaras Atkočiunas, Panevėžio vyskupija.

347. Rita Jakubelienė, Vilniaus vyskupija. Draudimo konsultante Ergo.

348. Ema Marcinkevičienė, Kauno vyskupija. Katechetė.

349. Regina Leliugaitė, Telšių vyskupija.

350. Erikas Bažko, Vilniaus vyskupija.

351. Rūta Endrijaitytė, Vilniaus vyskupija.

352. Regina Sabaliauskienė, Kauno vyskupija.

353. Vidas Valavičius, Vilniaus vyskupija.

354. Vida Ziberkienė, Kauno vyskupija.

355. Ivona Žigo, Vilniaus vyskupija.

356. Evelina Adomaitis, Vilniaus vyskupija.

357. Katažyna Magun, Vilniaus vyskupija.

358. Renata Jankovska, Vilniaus vyskupija.

359. Česlava Magun, Vilniaus vyskupija.

360. Tomas Balsys, Vilkaviškio vyskupija.

361. Justina Savlevič, Vilniaus vyskupija.

362. Karolina Zygis, Vilniaus vyskupija.

363. Augustė Meškauskaitė, Kauno vyskupija.

364. Tomaš Žigo, Vilniaus vyskupija.

365. Egidijus Brazdžiūnas, Panevėžio vyskupija.

366. Rūta Stungurienė, Šiaulių vyskupija.

367. Danute Kutkevičienė, Kauno vyskupija.

368. Erika Kriščiūnienė, Kaišiadorių vyskupija. Logopedė.

369. Angelija Kolelienė, Vilniaus vyskupija.

370. Teresa Adomaitis, Vilniaus vyskupija.

371. Božena Lukašun, Vilniaus vyskupija.

372. Ryšard Adomaitis, Vilniaus vyskupija.

373. Angelija Kolelienė, Vilniaus vyskupija.

374. Viktorija Paukštienė, Vilniaus vyskupija.

375. Genė Roslekaitė, Kaišiadorių vyskupija.

376. Janina Jerašienė, Vilniaus vyskupija. Darbininkė.

377. Romas Vosylius, Vilkaviškio vyskupija.

378. Ramunė Lapaitytė, Vilniaus vyskupija.

379. Erika Motiejauskienė, Vilkaviškio vyskupija.

380. Egidijus Masiulis, Kauno vyskupija.

381. Laima Kazlauskienė, Vilniaus vyskupija.

382. Inga Prakapaitė, Kauno vyskupija. Finansu kontrolierė.

383. Gintarė Baltūsienė, Kauno vyskupija. Tikinčiojo..

384. Ona Gili, Telšių vyskupija. dabar Montrealio (Kanada) Vyskupija.

385. Elena Pusčiūtė, Kauno vyskupija.

386. Irena Paškauskienė, Vilniaus vyskupija.

387. Milda Belevičienė, Kauno vyskupija.

388. Eleonora Vitė, Kauno vyskupija.

389. Vilija Šemetienė, Vilkaviškio vyskupija.

390. Regina Semaško, Vilniaus vyskupija.

391. Irena Kazlauskienė, Vilkaviškio vyskupija.

392. Reda Paulauskienė, Vilniaus vyskupija.

393. Vilhelmina Burdienė, Telšių vyskupija. Pedagogas.

394. Aidas Bernatonis, Kaišiadorių vyskupija.

395. Irena Jonušienė, Vilniaus vyskupija.

396. Irena Vasiliauskienė, Kaišiadorių vyskupija.

397. Jonas Subačius, Vilniaus vyskupija. Pensininkas.

398. Petras Demšė, Vilniaus vyskupija.

399. Paulius Kruopis, Panevėžio vyskupija.

400. Gretė Kelpšaitė, Vilniaus vyskupija. Psichologė.

401. Darius Kaštauna, Telšių vyskupija.

402. Regina Armoškienė, Kauno vyskupija.

403. Danuta Kircanova, Vilniaus vyskupija.

404. Zofija Zubačevskaja, Vilniaus vyskupija.

405. Genovaitė Apynienė, Vilniaus vyskupija.

406. Daiva Janušienė, Vilkaviškio vyskupija.

407. Virginija Laurinavičienė, Telšių vyskupija.

408. Jolanta Lapinskienė, Vilniaus vyskupija.

409. Nijolė Nariūnienė, Vilniaus vyskupija. Pal. Jurgio Matulaicio parapija.

410. Jolita Klara Kedaitė, Vilniaus vyskupija. Valstybės tarnautoja.

411. Regina Jakubėnas, Vilniaus vyskupija.

412. Rūta Karalienė, Kauno vyskupija.

413. Iveta Piktuižytė, Telšių vyskupija.

414. Halina Gulbinovič, Vilniaus vyskupija.

415. Tyrūnė Joana Bačiulienė, Vilniaus vyskupija. ML.

416. Berta Marija Bačiulytė, Vilniaus vyskupija. švč.Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijs.

417. Joana Sėjūnienė, Vilniaus vyskupija. pal.Jurgio Matulaičio parapija.

418. Žydrūnė Kregždienė, Vilniaus vyskupija. pal.Jurgio Matulaičio parapija.

419. Genovaitė Valeckienė, Panevėžio vyskupija.

420. Roma Nareikienė, Vilniaus vyskupija.

421. Leokadija Kelbauskienė, Kauno vyskupija.

422. Zita Laurutienė, Kauno vyskupija.

423. Evelina Kaulickytė, Vilniaus vyskupija.

424. Karolina Puodžiūnaitė, Panevėžio vyskupija.

425. Kristina Burlėgaitė, Vilniaus vyskupija.

426. Regina Puklevičienė, Telšių vyskupija.

427. Ingrida Norkutė, Telšių vyskupija.

428. Auksė Valantinienė, Vilniaus vyskupija. Mokytoja.

429. Mindaugas Razma, Telšių vyskupija.

430. Simona Liakaitė, Šiaulių vyskupija.

431. Renė Stonkaitienė, Telšių vyskupija. senjore.

432. Rolandas Debesys, Vilniaus vyskupija.

433. Alma Debesienė, Vilniaus vyskupija.

434. Inga Karšulienė, Vilniaus vyskupija.

435. Valerijonas Tenys, Telšių vyskupija.

436. Genovaitė Lukšaitė, Šiaulių vyskupija.

437. Julius Mikelinskas, Panevėžio vyskupija.

438. Jonas Rasimavičius, Vilniaus vyskupija. hab. soc. m. d..

439. Ona Baronaitė, Vilniaus vyskupija.

440. Vida Mistautienė, Kauno vyskupija.

441. Edmundas Lileikis, Vilniaus vyskupija. Vadovas.

442. Arūnas Maciulevičius, Vilniaus vyskupija.

443. Diana Nariūnaitė, Vilniaus vyskupija. Pal. Jurgio Matulaičio parapija.

444. Laima Maciulevičienė, Vilniaus vyskupija.

445. Birutė Jurkšienė, Vilkaviškio vyskupija. Kazlų Rūdos parapija.

446. Gražina Pečkaitienė, Kauno vyskupija. Esu pensininkė.

447. Janina Trečiokaitė, Vilkaviškio vyskupija.

448. Kęstutis Palionis, Panevėžio vyskupija.

449. Kristina Kučinskaitė, Vilniaus vyskupija.

450. Skaistė Vytuvienė, Telšių vyskupija.

451. Gražina Emilija Dagienė, Vilniaus vyskupija.

452. Mindaugas Vezelis, Kaišiadorių vyskupija.

453. Erika Videikienė, Vilkaviškio vyskupija.

454. Karolis Orlovas, Vilniaus vyskupija. Mokinys.

455. Enrika Gurskaitė-Kirkutienė, Vilniaus vyskupija. Pedagogė.

456. Aloyzas Domarkas, Vilniaus vyskupija.

457. Ramunė Cibulskienė, Vilniaus vyskupija.

458. Ona Ramoškienė, Kauno vyskupija.

459. Aldona Klimienė, Vilniaus vyskupija.

460. Vytautas Klimas, Vilniaus vyskupija.

461. Vašeikis Rimvydas, Kauno vyskupija.

462. Loreta Petrosienė, Vilniaus vyskupija.

463. Ona Daunorienė, Kauno vyskupija.

464. Diana Bogdan, Vilniaus vyskupija.

465. Loreta Kapauskienė, Kauno vyskupija.

466. Adelė Vaicekauskienė, Telšių vyskupija.

467. Janina Vaitekūnaitė, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv.

468. Stasė Jachimavičienė, Kaišiadorių vyskupija. Elektrėnų Kankinių Karalienės parapija.

469. Marytė Černiuvienė, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija.

470. Gražvyda Pirštelienė, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv. Teresės parapija.

471. Lina Mikalauskaitė, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv. Rapolo parapija.

472. Danutė Silicka, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv. Rapolo parapija.

473. Regina Taškevič, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv.

474. Kristina Pazikienė, Vilniaus vyskupija.

475. Ona Kuliūnienė, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia.

476. Teresa Korvel, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv. Dvasios parapija.

477. Jurgita Raudytė, Telšių vyskupija. mokytoja.

478. Vlada Čivinskienė, Vilniaus vyskupija. Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo i dangų parapija.

479. Viktoras Čivinskas, Vilniaus vyskupija. Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija.

480. Angelė Laurinaitienė, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv. Rapolo parapija.

481. Violeta Salvinska, Vilniaus vyskupija.

482. Teresa Kaplevska, Vilniaus vyskupija.

483. Jeremija Franckevič, Vilniaus vyskupija. Dievo Gailestingumo bendruomenė.

484. Andžej Karpovič, Vilniaus vyskupija.

485. Kazimir Juchnevič, Vilniaus vyskupija.

486. Danuta Darčanova, Vilniaus vyskupija.

487. Irena Šidiškienė, Kauno vyskupija.

488. Agata Rutkovska, Vilniaus vyskupija.

489. Liucija Žymančiūtė, Telšių vyskupija.

490. Renata Vasiliauskaitė, Kauno vyskupija.

491. Zita Butkienė, Telšių vyskupija.

492. Aleksandra Bogdan, Vilniaus vyskupija.

493. Leon Bogdan, Vilniaus vyskupija.

494. Liveta Kovger, Vilniaus vyskupija.

495. Ona Aldona Pranaitienė, Kauno vyskupija.

496. Valerian Bielski, Vilniaus vyskupija.

497. Ina Bielska, Vilniaus vyskupija.

498. Vladislav Bielski, Vilniaus vyskupija.

499. Janina Bielska, Vilniaus vyskupija.

500. Ona Sakalauskaitė, Panevėžio vyskupija.

501. Jolanta Baranovskaja, Vilniaus vyskupija. Vargonininkė.

502. Janina Jalivik, Vilniaus vyskupija.

503. Robertas Baranovskij, Vilniaus vyskupija.

504. Nida Kriukienė, Kauno vyskupija. Gydytoja.

505. Nijolė Petrulionienė, Vilniaus vyskupija.

506. Lina Marazienė, Kauno vyskupija.

507. Elena Glavickienė, Vilniaus vyskupija.

508. Karolis Krikščiūnas, Kauno vyskupija.

509. Tades Andzejevski, Vilniaus vyskupija.

510. Teresa Simelevic, Vilniaus vyskupija.

511. Antanas Martusevičius, Telšių vyskupija. Plungės ligoninės direktorius.

512. Irena Anisko, Vilniaus vyskupija.

513. Dalius Skinulis, Vilniaus vyskupija.

514. Danuta Michalovskaja, Vilniaus vyskupija.

515. Viktor Krukovskij, Vilniaus vyskupija.

516. Teresa Kazakevic, Vilniaus vyskupija.

517. Evelina Grinevič, Vilniaus vyskupija.

518. Janina Los, Vilniaus vyskupija. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija.

519. Danutė Žilejevienė, Vilniaus vyskupija. Vilniaus šv. Rapolo parapija.

520. Teresa Viduto, Vilniaus vyskupija.

521. Natalija Maciulevičienė, Vilniaus vyskupija. Tikybos mokytoja.

522. Jolanta Skinulienė, Vilniaus vyskupija.

523. Paula Kovaliova, Vilniaus vyskupija.

524. Kristina Silenkovienė, Kauno vyskupija.

525. Vanda Gaižauskienė, Vilniaus vyskupija.

526. Vilija Kaupienė, Vilniaus vyskupija.

527. Mečislovas Piotrovski, Vilniaus vyskupija.

528. Janina Piotrovska, Vilniaus vyskupija.

529. Veslav Dudzinski, Vilniaus vyskupija. Vargonininkas.